Thông báo

Để chuẩn bị cho công tác bán sản phẩm dự án, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh quyết định kể từ ngày 12/7/2018, Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5 sẽ có tên giao dịch là: HAPPY LAND.

Mọi thủ tục liên quan đến dự án sẽ có đồng thời tên chính thức và tên giao dịch như sau: Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5 (HAPPY LAND).

Chủ đầu tư công bố tên thương mại dự án: HAPPY LAND

You May Also Like